สมัครสมาชิก

มุมเผยแพร่ผลงานวิชาการคุณครู

สมัครสมาชิกเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการกับครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม

ข่าว:

มีใครบ้างที่ออนไลน์

แสดง
ผู้ใช้งาน เวลา ดำเนินการ
บุคคลทั่วไป 12:00:48 PM กำลังดูดัชนีบอร์ดของ มุมเผยแพร่ผลงานวิชาการคุณครู
บุคคลทั่วไป 11:59:55 AM กำลังดูหัวข้อ รายงานการพัฒนาแบบฝึก เรื่อง การอ่านการเขียนคำควบกล้ำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไ
บุคคลทั่วไป 11:59:05 AM กำลังดูหัวข้อ รายงานการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น
บุคคลทั่วไป 11:58:01 AM กำลังดูหัวข้อ รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมเรื่องความหลากหลายของทรัพยากร
บุคคลทั่วไป 11:57:51 AM กำลังดูหัวข้อ รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องอาชีพของฉันสานฝันสู่อาเซียน สำหรั
บุคคลทั่วไป 11:47:38 AM กำลังดูหัวข้อ การใช้สื่อ/วีดีทัศน์ประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิปละ (ดนตรี-นาฏศิลป์)
แสดง