สมัครสมาชิก

มุมเผยแพร่ผลงานวิชาการคุณครู

สมัครสมาชิกเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการกับครูพันธุ์ใหม่ดอทคอม

ข่าว:

มุมเผยแพร่ผลงานวิชาการคุณครู - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
2,053
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
2,485
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
2,449
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
3
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
7
ออนไลน์มากที่สุด:
57 - พฤศจิกายน 22, 2016, 07:45:50 AM
ออนไลน์วันนี้:
13
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
3.44
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
4.54
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
4.46
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
6
สมาชิกล่าสุด:
ศุนิษา เลิศทวีสุข
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
9.97
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
1:3

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด)

การพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
6
การพัฒนาบทเรียนสื่อประสม เรื่อง ของไหล กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
6
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะพัฒนาการอ่านและการเขียนคำควบกล้ำ
2
รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง ชีวิตพืชและสัตว์
1
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
1
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ รายวิชา อ15101
1
เรื่อง สิ่งแวดล้อมกับทรัพยากรในท้องถิ่น กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
1
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำเรื่องการเขียนสะกดคำที่ประสมกับสระ
1
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามทฤษฎีการสร้างความรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้:วิลาสิ
1

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)

รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง นาฏยศัพท์และภาษาท่าน
1,187
บทคักย่่อ
1,149
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การปลูกพืชผักสวนครัว กลุ่ม
942
การพัฒนาชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
659
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยใช้วิธีการเรียนรู้แบบสืบเสาะ หาความรู้ (5E
634
รายงานการใช้โมดูล สาระการเรียนรู้ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม รายวิชา ส๒๑๑๐๒ ม.๑
622
การศึกษาประสิทธิภาพของชุดฝึกกิจกรรมการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้
543
การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) เรื่อง สีสร้า
542
ชุดกิจกรรม เรื่อง การขยายพันธ์ไม้ดอกไม้ประดับ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
504
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
364

ออนไลน์นานที่สุด

webmaster
7ชั่วโมง 36นาที
นางบุญชวน พรหมสมบัติ
4ชั่วโมง 3นาที
ยุพิน จันทร์ศรี
3ชั่วโมง 55นาที
นางศิริกาญจน์ โภคทรัพย์กิจ
2ชั่วโมง 53นาที
นายวิระ กระจาย
2ชั่วโมง 46นาที
นางวจี ศรีสงคราม
2ชั่วโมง 46นาที
yasumin
2ชั่วโมง 36นาที
RATREE khlaythuk
2ชั่วโมง 14นาที
py_sa
2ชั่วโมง 6นาที
นางนิภาพร วารีรัตน์
2ชั่วโมง 0นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2017 203 208 192 28
กุมภาพันธ์ 2017 101 104 94 28
มกราคม 2017 102 104 98 21
* 2016 1,962 1,997 1,382 57
ธันวาคม 2016 120 121 79 45
พฤศจิกายน 2016 129 130 93 57
ตุลาคม 2016 145 147 103 37
กันยายน 2016 238 241 151 21
สิงหาคม 2016 190 205 148 23
กรกฎาคม 2016 135 136 107 22
มิถุนายน 2016 97 97 79 36
พฤษภาคม 2016 91 92 67 43
เมษายน 2016 125 126 86 16
มีนาคม 2016 289 291 187 31
กุมภาพันธ์ 2016 277 284 189 32
มกราคม 2016 126 127 93 12
* 2015 549 554 516 29
ธันวาคม 2015 131 132 103 15
พฤศจิกายน 2015 134 135 93 10
ตุลาคม 2015 99 99 74 24
กันยายน 2015 113 113 90 29
สิงหาคม 2015 63 66 90 12
กรกฎาคม 2015 0 0 53 7
มิถุนายน 2015 9 9 13 5